Här börjar din ansökan om plats i Gagnefs kommun för ditt barn. 

Om du söker plats för fler barn i familjen får du möjlighet att göra det i slutet av ansökan. Vi erbjuder plats i förskola eller pedagogisk omsorg (Familjedaghem) för barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder även plats i fritidshem för barn i åldern 6-12 år före och efter skoltid. Dessutom erbjuder vi plats på Djurås förskola för de som är i behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Gäller för hela kommunen och för barn 1-12 år.

Är något oklart så hittar du hjälptexter och länkar till mer information, genom att föra musen över frågetecknet på respektive sida.

Välkommen att göra din ansökan!


Close Help