Søknad om plass i barnehage og SFO

Velkommen til søknadskjema for plass i barnehage og SFO.

For å innfri retten til barnehageplass etter Barnehagelova §12 a, må det søkjast om plass innan fristen for hovudopptak.
Du finn meir informasjon om å søkje barnehageplass og tildeling av barnehageplass på 
https://www.flora.kommune.no

Frist for hovudopptak:
Barnehage 15. februar
SFO 1. mai
Elles opptak gjennom året ved ledig plass.

Personvernerklæring


Trykk "Fyll i søknad" for å starte prosessen.


Close Help